Privacy Policy

Privacy policy

1. Điều khoản chung

Trong quá trình sử dụng, ứng dụng không thu thập thông tin người dùng cho bất kỳ mục đích nào.

Bạn chỉ cung cấp địa chỉ email và số điện thoại khi cần mua và kích hoạt ứng dụng, các thông tin này chỉ được lưu trữ nhằm mục đích giúp bạn dễ dàng khôi phục trạng thái kích hoạt khi cài lại ứng dụng và giúp liên lạc với bạn khi bạn gặp sự cố trong quá trình kích hoạt ứng dụng, ngoài ra không dùng cho mục đích nào khác.

2. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất cứ yêu cầu gì, xin liên hệ với chúng tôi qua email: cnapp.vn@gmail.com

Nội dung cập nhật gần nhất: 12 - tháng 08 - 2022