Privacy Policy

Đậu Lém Phiêu lưu ký là tên gọi cho bộ ứng dụng bao gồm:

giúp học toán dạng trò chơi dành cho các em học sinh bậc tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5).

Thông tin người dùng (Information Collection and Use)

Trong quá trình sử dụng, ứng dụng không thu thập thông tin người dùng cho bất kỳ mục đích nào.

Bạn chỉ cung cấp địa chỉ email và số điện thoại khi cần mua và kích hoạt ứng dụng, các thông tin này chỉ được lưu trữ nhằm mục đích giúp bạn dễ dàng khôi phục trạng thái kích hoạt khi cài lại ứng dụng và giúp liên lạc với bạn khi bạn gặp sự cố trong quá trình kích hoạt ứng dụng, ngoài ra không dùng cho mục đích nào khác.

Liên hệ với chúng tôi (Contact Us)

Nếu bạn có câu hỏi hay đề nghị nào trong chính sách bảo mật, hãy thẳng thắn liên hệ với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH MOBILE APP CN
  • Văn phòng: Số 2/105E Đường D7, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM
  • Website: www.cnapp.vn
  • Email: cnapp2018@gmail.com